SELÇUK ŞAHİN HUKUK BÜROSU

2003 yılında Av. Selçuk Şahin tarafından kurulan Büromuz, dinamik ekibi ile hukukun birçok alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Muhtelif sektörlerden, çoğunluğu tüzel kişi olan müvekkillerinin talep ve beklentileri doğrultusunda, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarını sürdüren hukuk büromuz; güvenilirlik, kalite, hız, gizlilik ve maliyet optimizasyonunu müvekkillerine sunduğu temel değerler olarak benimsemiştir.

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu ağırlıklı olarak; ticaret hukuku, borçlar hukuku, şirketler hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku, icra iflas hukuku, gayrimenkul hukuku, idare hukuku alanlarında faaliyet göstermekte; otomotiv, kozmetik, sağlık, enerji ve inşaat sektörlerindeki çeşitli firmalara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bunların yanı sıra; ceza hukuku alanında da başarılı çalışmalar yürüten hukuk büromuz özellikle tıp, ilaç ve eczacılık mevzuatından kaynaklanan ve bir kısmı kamuoyu gündemine de yansımış olan önemli ceza davalarında müvekkillerini başarı ile temsil etmektedir.

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu olarak, ekonomik varlığını devam ettirebilme ihtimali olan gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin yeniden yapılandırılmalarını sağlamak adına her türlü konkordato işleminin takibi ve yürütülmesi de uzmanlıklarımız arasındadır. Bu kapsamda ofisimiz uzman kadrosu vasıtasıyla şimdiye dek pek çok konkordato başvuru, dava ve mühlet sürecini en başından sonuna kadar başarıyla sonuçlandırmış ve müvekkillerinin malvarlığını koruyucu önlemler alarak ticari hayatlarını devam ettirmelerini sağlamıştır.

İcra ve İflas Hukuku alanındaki çalışmalarımız;

Bu alandaki çalışmalarımız, müvekkillerimizin ifa edilmeyen alacaklarının icra yoluyla tahsili amacını yönelik her türlü hukuki eylem ve işlemi kapsamakta olup, bunları genel olarak aşağıdaki başlıklarda sıralayabiliriz;

  • Alacakların tahsili amacıyla icra ve iflas takiplerinin açılması ve sonuçlandırılması
  • Alacaklı veya borçlu statüsündeki müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmelerinin yapılması, varılan anlaşmaların protokole bağlanması
  • İflas Erteleme
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,
  • Gayrimenkul icrası; gayrimenkulün icra yoluyla satışı,
  • İpotek tesisi, ipotekli borçların tasfiyesi, ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipler

İcra-iflas alanına özel ağırlık veren hukuk büromuz, tamamen hızlı ve etkin sonuç almaya odaklıdır. Mevzuatta ve icra uygulamasında meydana gelen değişiklikler güncel olarak takip edilmekte ve çalışmalara uyarlanmaktadır.

İcra takipleri sırasında borçlunun tüm menkul ve gayrimenkul malvarlığı ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının tespiti için çok kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

Müvekkillerimiz ile takip borçlusu ya da üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü yargılamayı gerektiriyor ise, icra mahkemelerinde ve genel mahkemelerde müvekkiller adına gerekli davalar açılmakta ve yürütülmekte, müvekkiller aleyhine açılan davalar da aynı kapsamda takip edilmektedir.

Hukuk Büromuz icra alanındaki tecrübesi ile Türkiye’nin en önemli şirketleri, varlık yönetim şirketleri ve uluslararası tanınmışlığı bulunan kozmetik markalarının yanı sıra çeşitli sektörlerdeki kurumsal şirketlerin alacak ve tahsilat hizmetini gerçekleştirmekte ve söz konusu firmalara aynı zamanda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz konusuna hakim, sonuç odaklı, kaliteden ödün vermeyen, uzmanlaşmış bir çağrı merkezi organizasyon yapısını bünyesinde bulundurmaktadır. Nitekim yoğunlaşan faaliyetlerimiz neticesinde, kurumların nakit akışları olumlu etkilenmekte ve kurum tahsilatları tutarsal olarak hem artış göstermekte hem de daha erken tahsil imkanı sağlanabilmektedir.

Selçuk Şahin Hukuk Bürosunun ekibi, halihazırda 38 kişilik avukat ve idari personelden oluşmaktadır. Ekibimizin tüm üyeleri, uyumlu takım çalışması içinde, müvekkillerinin hak ve alacaklarına zamanında ve eksiksiz olarak kavuşabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca Müvekkillerimiz için raporlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincinde olarak teknolojinin sunduğu tüm imkanları kullanarak periyodik ve ad hoc güncelleme yapmaktayız.

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu, merkez ve irtibat ofisi olarak iki farklı lokasyonda hizmet vermektedir. Merkez ofisimiz Yenibosna Metrobüs durağının yanında yer alan Ataköy Towers’ta bulunmakta olup Bakırköy Adliyesi Ek Binasının karşısında yer almaktadır. İrtibat büromuz ise, Bakırköy Adliyesinin hemen karşısında olup İstanbul içindeki tüm adliyelere hızlı erişim imkanına sahiptir. Ayrıca, şehir dışındaki adliyelerde ve Yargıtay'daki yargısal süreçleri işin gereklerine göre kendi ekibi ya da ilişkili olduğu hukuk büroları marifetiyle etkin ve en uygun maliyetli biçimde takip etmektedir.

Yukarıda yaptığımız açıklamaları özetlemek gerekirse;

Müvekkilimizin her bir davası ya da icra takibini, hukuka uygun, iş önceliklerini dikkate alarak, makul maliyet yapısı içinde ve süratle takip etmekte; Müvekkillerimizin hak, menfaat ve itibarının korunması için gerekli özen ve gayreti profesyonel standartlara uygun olarak göstermekteyiz.

Merkez Ofis
İrtibat Ofisi