MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku alanında, müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz başlıca konular şöyledir:

 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
 • Vakıf Kurulması
 • Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali Davaları
 • Miras Sebebi ile İstihkak Davaları
 • Terekenin Resmi Tasfiyesi ve Miras Paylaştırılması
 • Mirasın Reddi Davası
 • Tasarrufun İptali Davası
 • Tereke Tespiti Davası
 • İzale-İ Şuyuu Davası
 • Ecrimisil Davası
 • Muris Muvazaası Davaları
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi