İŞ HUKUKU

Büromuz iş hukuku, işçi-işveren ilişkileri, işyerlerinin mevzuata uygun olarak yönetilmesine yönelik hususlarda danışmanlık hizmeti vermektedir. İşten çıkarma, kıdem ve ihbar tazminatı, çalışmanın düzenlenmesi, maaş, fazla mesai, iş yeri belge düzeni konusunda gerekli bütün hukuki sistemi bütüncül olarak kurmakta ve sürekli danışmanlık hizmeti verilerek dava takibi yapılmaktadır. Bu bağlamda Selçuk Şahin Hukuk Bürosu olarak hukuki destek verdiğimiz konular şöyledir:

  • İşe iade davalarının, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ve sair işçilik alacaklarına ilişkin davalarının, hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
  • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi,
  • İşçi–işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,
  • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması
  • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması şeklindedir.
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi