SÖZLEŞMELER HUKUKU

Selçuk Şahin Hukuk Bürosu, ticari sözleşmeler, kira sözleşmeleri, menkul ve gayrimenkul satış sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi ve iş hukuku sözleşmeleri başta olmak üzere sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme ihlalleri halinde öngörülen yaptırımların temin edilmesi, sözleşmelere ve sözleşmenin feshine ilişkin tüm uzlaşmazlıklara ilişkin hukuki hizmet vermektedir.

Aynı şekilde sözleşme hükümlerinin ihlali, cezai şart hükümleri, temerrüde düşülmesi ve sözleşme temerrüd faizi işlemlerinin yanı sıra, müvekkiller bakımından sözleşmenin usule uygun feshi ve yine feshe usulüne aykırılık nedeniyle ortaya çıkan ihtilaf bakımından da hizmet vermektedir. Sözleşmeler Hukukuna ilişkin vermiş olduğumuz hizmetler şöyledir:

  • Tüm sözleşmelere ilişkin müzakere yapılması, sözleşme metninin hazırlanması, mutabakat sağlanması ve son olarak sözleşmenin imza edilmesi
  • Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi
  • Sözleşmenin feshinin usule uygun olarak fesih edilmesi
  • Menkul sözleşmeleri ve taksitle satış sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi
  • Kira sözleşmelerine ilişkin kira alacaklarının tahsili, kiralananın tahliyesi işlemleri
  • Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri, ipotek ve rehin sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafların giderilmesi
  • Tüketici sözleşmelerinde, tüketicinin ayıplı mal veya hizmet nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi
  • Hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, istisna sözleşmesi şeklindedir.
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi