TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketicinin korunması hakkındaki yasal düzenleme ve regülasyonlar çerçevesinde müvekkillerimizi bilgilendirmekte; ilçe, il tüketici hakem heyetleri ile tüketici mahkemeleri nezdinde müvekkillerimizin haklarını korumaktayız. Bu bağlamda hukuki destek verdiğimiz konular şöyledir:

  • Tespit ve Menfi Tespit Davası
  • Tapu İptali ve Tescil Davası
  • Tazminat Davaları
  • Tüketici Tarafından Açılan İtirazın İptali
  • Sözleşmenin Uyarlanması
  • Tüketici Tarafından Açılan Hakem Kurulu Kararına İtiraz Davası
  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Sebebiyle Satıcı ve Tüketici Arasında Oluşan Uyuşmazlıkların Çözüme Kavuşturulması ve Sair Uyuşmazlıklar.
Merkez Ofis
İrtibat Ofisi