HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık hizmetinin amacı, hizmeti alanı hukuki açıdan zarardan korumaktır. Bu doğrultuda zarara uğranılmasını temel alarak ikili bir ayrım yapabiliriz:

  • Hukuki açıdan zarara uğranılmadan önce birey ya da kurumun işlemlerini hukuk kurallarına uygun biçimde yapılmasını sağlayan önleyici danışmanlık hizmeti
  • Hukuki açıdan zarara uğranıldıktan sonra bu zararı azami derecede ortadan kaldırmayı sağlayan giderici danışmanlık hizmeti

Ayrıca hukuki danışmanlık hizmetlerini hizmet alanın şahsı bakımından da ayırabiliriz.

  • Bireylere hukuki danışmanlık: Bireylerin yine bireylerle, tüzel kişilerle ve daha farklı bir konumda olan devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını konu edinir.
  • Kurumlara hukuki danışmanlık: Tüzel kişiliğe haiz kurumların bireylerle, tüzel kişilerle ve devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını içerir.

Bu bakımdan özellikle İnşaat Hukuku ve İş Hukuku alanında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti verilerek hukuki risklerin ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olan inşaat sektörü ile ilgili ve genel olarak iş hukuku alanında yeni hukuki düzenlemeler yapıldığı gibi ortaya çıkan yeni durumların veya içtihatların ve terk edilen uygulamaların takibi bireylerin ve kurumların işlemleri açısından hayati önem taşır. Hukuki danışmanlık hizmetinin bir yönü de bu tarz durumları mesleği gereği takip etmek ve hizmet alanın hazırlıklı olmasını sağlamak veya hizmet alanı bu durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan korumaktır.

Online Hukuki Danışmanlık

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde, hukuki işlemlerin veya hukuki ilişkilerin gerçekleştirildiği fiziksel aleme alternatif olarak internet alemi yani sanal alem ortaya çıkmıştır. Artık neredeyse her türlü işlem yapılabildiği gibi hukuki danışmanlık hizmeti de sanal alem üzerinden yapılabilmektedir. Bu şekilde büyük sonuçlar doğurabilecek yanlışların yapılmasının önlenmesi, hukuki açıdan yol gösterilmesi ve zor görünen durumlarda çözüm bulunabilmesi vakit ve enerji kaybetmeden basitçe halledilebilir. Yapılması gerekenler yalnızca danışmanlık hizmeti istenen konuya dair içeriklerin ve iletişim bilgilerinin tarafımıza e-posta yoluyla iletilmesinden ibarettir. Danışmanlık hizmeti koşullarında anlaşılması halinde ise derhal çözüm aşaması için gerekli çalışmalar yapılır. Konu hakkında çıkarılan çözüm ve sonuçlar tarafınıza yine e-posta yoluyla, talep edilmesi halinde posta yoluyla iletilir.

Hukuki danışmanlık veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Merkez Ofis
İrtibat Ofisi